Denna dag fortsatte lika stilla och med solig värme som gårdagen. Lätta vindar från väster och inte en båt i sikte. Det är väldigt få båtar jag ser trots att AIS-skärmen är full av dem. På 5 mils håll kan jag se överbyggnaden på de största skeppen. De mindre fiskebåtarna får vara närmare för att synas.

En ganska stort skepp som kom rakt emot oss syntes inte på AIS-apparaten. Då är det kustbevakning eller annat krigsskepp som är ute och rör på sig. När den var ca 500meter ifrån oss vänder den bredsidan till! Och jag skrek ladda kaninerna, men ingenting hände. Nu för tiden har jag varken besättning eller kanoner.
Efter att gått söder ut några hundra meter girar den åter tvärt tillbaka till sin västliga kurs.
Jag kan tro att de blev rädda när jag skrek ut min årder om att ladda kanonerna. Så klart viste de inte att Elaine inte är bestyckad med några kanoner så de tog det säkra före det osäkra och väjde i tid.

Och i dag har vi fått smaka på ordentlig motström mellan Engelska Portland och Franska Cap de la Hauge. Här minskade farten över grund med över en knop. Men samtidigt ökade farten genom vattnet med över en knop. Det rör sig om drygt två knop som tidvattnet rusar ut i atlanten med.

Vi ligger på den Engelska sidan av trafikseparations zonerna då det är mindre ström här. Vid Franska sidan kan det vara både fyra och fem knop när det är som mest. Men det här med strömmen jämnar ut sig. Första dygnet var det 105 mil på både logg och GPS. Intressant är det att vara med om krafterna i vind och vatten.

Jorden snurrar och vi med den

50 09 100N 003 00 050W